Konkurs aktywni rolnicy w Małopolsce

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do PSR 2020

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 10 września 2020 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Radgoszcz, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 roku. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

Czytaj więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

W 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej