WÓJT GMINY RADGOSZCZ

ANDRZEJ FIJAŁ


RADA GMINY


PRZEWODNICZĄCY

MICHAŁ WOLAK


WICEPRZEWODNICZĄCY

ANDRZEJ BAJOR

MAREK BIEL


SKŁAD RADY


ROBERT GRZESIAK


KRZYSZTOF SIPIOR


MONIKA MAGIERA


MICHAŁ WOLAK


ANNA BODZIONY


DARIUSZ GIŻA


BERNADETA SOŁTYS


JACEK WOLAK


KRZYSZTOF GALUS


JERZY BĄCZEK


MAŁGORZATA PILIPISZYN


MAREK BIEL


WŁADYSŁAW RYŚ


TOMASZ BURZEC


ANDRZEJ BAJOR


UCHWAŁA NR XXXI/206/21 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy Radgoszcz i jej organów: