WÓJT GMINY RADGOSZCZ

MAREK LUPA


RADA GMINY


PRZEWODNICZĄCY

ROBERT GRZESIAK


WICEPRZEWODNICZĄCY

WŁADYSŁAW BATOR


SKŁAD RADY


BATOR WŁADYSŁAW


BIEL MAREK


BŁACH MICHAŁ


FOSZCZ JÓZEF


GRZESIAK ROBERT


KACAŁA STEFAN


KRÓL KAZIMIERZ


KUSIAK ANTONI MACIEJ


MĘDALA KRZYSZTOF


NOWAK RYSZARD


PIKUL BOGDAN TADEUSZ


STANEK EUGENIUSZ WŁADYSŁAW


TOCZEK ZBIGNIEW


WĄŻ RYSZARD


ŻURAWSKI STANISŁAW


UCHWAŁA NR XXXI/206/21 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy Radgoszcz i jej organów: