Dziś w Szkole Podstawowej w Radgoszczy odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom”– etap gminny. Udział w nim wzięło 21 osób w dwóch  grupach wiekowych. Organizatorami turnieju byli: ZOSP Zarząd Gminny w Radgoszczy i Urząd Gminy w Radgoszczy.

W grupie młodszej, czyli uczniów z klas I -IV SP laureatami zostali: Patryk Ziemierowski ze SP w Zarzeczu Dużym, Zuzanna Wolak ze SP w Radgoszczy, Jan Libera ze SP w Radgoszczy, Jakub  Ogorzelec ze SP w Zarzeczu Dużym i Tymoteusz Woliński ze SP w Radgoszczy. Pierwsza dwójka będzie reprezentować naszą gminę na OTWP – etap powiatowy.

W grupie wiekowej starszej, czyli uczniowie z klas V-VIII SP laureatami zostali: Oliwia Sowa – SP  w Luszowicach, Martyna Cudak – SP w Zarzeczu Dużym, Natalia Sipor – SP w Luszowicach,  Tobiasz Machnik – SP w Radgoszczy, Magdalena Kijowska – SP w Zarzeczu Dużym. Pierwsza dwójka będzie reprezentować naszą gminę na OTWP – etap powiatowy.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja jury w składzie: Sylwia Ziemian – Starosto Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Renata Klimek – Urząd Gminy w Radgoszczy,  druh Mateusz Madej – PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, druh Kamil Kwiatkowski – prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Radgoszczy, druh Tomasz Burzec – OSP Żdżary, druh Kamil Motyka – OSP Luszowice, druh Łukasz Kacała – OSP Smyków,  druh Michał Wolak – OSP Radgoszcz.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki od organizatorów. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Inne wpisy