Informujemy, że od dnia 16 kwietnia w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy (w pokoju nr 1) można skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych. We wtorki i w środy w godz. 8-15 dyżur pełni Ewa Majcher, pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Numer kontaktowy do Ewy Majcher: 507 632 001.

Inne wpisy