Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz nr 58/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.: pobierz pełną treść zarządzenia. Załącznik do zarządzenia: pobierz. Oferta realizacji zadania publicznego: pobierz. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: pobierz.…

Czytaj więcej