Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą nr XXII/141/20 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia stawki od 1 listopada 2020 r. miesięczne stawki opłat wynoszą: 21 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym 25 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie…

Czytaj więcej