Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne” – ETAP III (INSTALACJE SANITARNE I FOTOWOLTAIKA)  – sprawa znak: BZ.271.56.2021. Ogłoszenie: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej