Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie na wykonanie zamówienia pn.: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Radgoszcz w roku 2021 część I: pobierz. Załączniki do pobrania: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Ogłoszenia o zamówieniu, Znak sprawy GOPS-271-1-2020 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Znak sprawy_GOPS-271-12020

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie na wykonanie zamówienia pn.: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Radgoszcz w roku 2021 część I: pobierz. Załączniki do pobrania: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Ogłoszenia o zamówieniu, Znak sprawy GOPS-271-1-2020 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, Znak sprawy GOPS-271-12020

Czytaj więcej