W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców gmina Radgoszcz aplikowała o środki z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wnioski przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy w Radgoszczy zostały pozytywnie rozpatrzone, tym samym nasz samorząd otrzyma aż 11,6 mln zł dotacji na ważne inwestycje.

Najwięcej, bo 6,5 mln przyznano na I etap modernizacji wysłużonej oczyszczalni ścieków w Radgoszczy. Z kolei 3,5 mln zł dofinansowania przysłuży się w przebudowie, rozbudowie termomodernizacji remizy OSP w Radgoszczy, na czym skorzystają zarówno strażacy, jak i mieszkańcy oraz inni użytkownicy obiektu. Trzeci wniosek na kwotę 1,6 mln zł dotyczy modernizacji infrastruktury drogowej przy ul. Dębowej (wraz z mostem) w Luszowicach oraz drogi przy ul. Poprzecznej w Luszowicach.
– Te inwestycje przyczynią się rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. W imieniu  mieszkańców i samorządu gminy Radgoszcz dziękuję posłowi Wiesławowi Krajewskiemu za przychylność dla starań naszego samorządu i pomoc w uzyskaniu środków na 3 złożone wnioski – mówi wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa.
Dodajmy, że powiat dąbrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 205 000 zł na remont drogi powiatowej na odcinku Radgoszcz – Szczucin.

Inne wpisy