Ponad 8 milionów złotych na inwestycje przewidziano w budżecie gminnym na 2023 rok. Niebagatelne środki finansowe będą przeznaczone na modernizację dróg, rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej. Ogółem, łączna kwota dochodów budżetu na rok 2023 wynosi prawie 38 mln zł, przy wydatkach rzędu ponad 40 mln złotych. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

 

 

Fundusz Sołecki:

 

Inne wpisy