Dostawa i montaż systemów informatycznych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie zaspokojenia potrzeb związanych ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST – sprawa znak: BZ.271.98.2023.

Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy