Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Sprawdź aktualności z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego, a także Klubu Senior+ na stronie: http://gops.radgoszcz.pl/