Wójt Gminy Radgoszcz serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców do udziału w Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się z okazji otwarcia nowoczesnego budynku wielofunkcyjnego przy ul. Witosa w Radgoszczy. Piknik będzie miał miejsce na radgoskim Orliku we wtorek, 22 sierpnia. Początek imprezy o godz. 16. W programie zamek dmuchany, pokaz baniek, wyrzutnia cukierków, rodzinne konkursy z nagrodami, muzyka, grill i wiele, wiele więcej. Wstęp wolny.

W ramach inwestycji przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowo – biurowego po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy zastosowano odnawialne źródła energii obejmujące gruntowa pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, a także centralę wentylacyjną z rekuperacją, dzięki czemu obiekt jest energooszczędny. Na zewnątrz wykonano parking, drogę dojazdową, oświetlenie i nasadzenia.

Zaplanowano pomieszczenia dla: biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Część obiektu pełni funkcje ośrodka rehabilitacji. Z kolei dwom tarasom przypisano rekreacyjne przeznaczenie.

Po przeprowadzce zdecydowanie poprawią się warunki funkcjonowania GOPS, jak i biblioteki. Na czym oczywiście najbardziej skorzystają mieszkańcy, którzy w komfortowych i intymnych warunkach otrzymają pomoc społeczną bądź uzyskają lepszy dostęp do zbiorów bibliotecznych czy szersze możliwości działania w sferze kultury poprzez wydzielenie pomieszczeń na cele społeczne i kulturalne. Dotychczas w Radgoszczy nie było obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla mieszkańców.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to kwota nieco ponad 6 mln zł, w tym dofinansowanie 3,5 mln zł.

Inne wpisy