Strażacy z OSP Radgoszcz-Krzywda oraz cała lokalna społeczność mają powody do zadowolenia. Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na inwestycję pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy – Krzywdzie z funkcją kulturalno – społeczną – etap III”. Tym samym do marca 2025 r. zostanie oddana do użytku remiza, która będzie pełnić również funkcje kulturalne i społeczne. W podpisaniu umowy uczestniczył również poseł Wiesław Krajewski, który wspierał naszą gminę w procesie starania się o pozyskanie dofinansowania. Koszt całkowity inwestycji to 2 036 880 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 833 192 zł. Wkład własny gminy 203 688 zł.

Zakres robót będzie obejmował: montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w tzw. „ciepłym montażu”, roboty murarsko – tynkarskie, instalacje wewnętrzne sanitarne, instalacje wewnętrzne elektryczne, posadzki i warstwy podłogowe, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, stolarka wewnętrzna, termoizolacja budynku, zagospodarowanie terenu (w tym ciągi pieszo jezdne i dojazd z miejscami parkingowymi, opaska wokół budynku i taras, ogrodzenie obiektu z bramą i furtkami, nasadzenia roślin), przyłącza mediów, wyposażenie (w tym kompleksowe wyposażenie kuchni i świetlicy). Montaż selektywnego systemu alarmowania i zegara wieżowego. Budynek będzie wykończony  w nowoczesnej technologii z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła tj. gruntowej pompy ciepła a także wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: garaż dwustanowiskowy, biuro, aneks kuchenny, świetlica, pomieszczenia sanitarne, kotłowania z pomieszczeniem porządkowym, pomieszczenie techniczne, a także wieża widokowa.

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2022 r., kiedy to wykonany został I etap obejmujący wykonanie fundamentów. Wartość I etapu wyniosła 135 000 zł  i była sfinansowana z budżetu gminy. W 2023 r. wykonano II etap budowy obejmujący stan surowy wraz z dachem. Wartość tych robót to 457 923,03 zł, w tym dotacja 29 000 zł z programu „Małopolskie OSP 2023”.

Inne wpisy