Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j. t. dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2024 roku. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7 – 8, pokój nr 11 w terminie do 31 stycznia 2024 r.: pobierz.

                                                                                                 Wójt Gminy Radgoszcz

                                                                                                                        mgr. inż. Marek Lupa

Inne wpisy