Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy – etap I”. Miejsce realizacji robót: 33-207 Radgoszcz, ul. M. Kopernika, działka ewid. nr 1708, obręb Radgoszcz. Dokumentacja: pobierz.

Inne wpisy