Gmina Radgoszcz uzyskała pomoc finansową w wysokości 12 tys. zł  z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 roku. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wynosi 16 045 zł (wydatki w kwocie 4 045 zł zostały pokryte z budżetu gminnego).

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono dla poszkodowanych jednostek OSP tj. ze Smykowa, Luszowic, Radgoszczy-Krzywdy i Żdżar następujący sprzęt: pompę szlamową WT 40X, 4 odcinki węży tłocznych W 110 oraz 3 węże tłoczne W 75, radiostację przenośną, 2 pary butów strażackich gumowych, hełm, 3 latarki  na hełm oraz 3 wodery. Sprzęt został uroczyście przekazany jednostkom w budynku Kluby Seniora+ w Smykowie.

– Dziękuję Wam za trud i poświęcenie, jaki wkładacie w ratowanie życia, zdrowia i dobytku naszych mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają niezwykle istotną rolę w naszej społeczności – powiedział wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Inne wpisy