HERB GMINY RADGOSZCZ

Tarcza herbowa jednopolowa, typu hiszpańskiego.

Na polu niebieskiej tarczy herbowej umieszczono rysunek przedstawiający „Ikara z Powiśla”. „Ikar z Powiśla”, to dojrzały mężczyzna dobrze zbudowany, sprzężony psychicznie i fizycznie ze swoimi „lotami”; obrazuje to mimika twarzy.

Rysunek skrzydeł – „lotów” nawiązuje do budowy skrzydeł pomnika upamiętniającego Jana Wnęka w Odporyszowie lecz nie jest jego kopią. Pomnik w Odporyszowie jak i rysunek Ikara na tarczy herbowej nie stanowią rekonstrukcji „lotów” Jana Wnęka .Nie zachowała się żadna dokumentacja rysunkowa ani konstrukcje oryginalnych skrzydeł – „lotów”; wszelkie próby odtworzenia opierają się na wyobrażeniu tych konstrukcji na podstawie przekazów ustnych ówczesnych świadków tamtych wydarzeń.

Skrzydła „Ikara z Powiśla” mają rysunek nawiązujący swoimi liniami do piór mitologicznego Ikara. Widoczna jest konstrukcja skrzydeł koloru białego (srebrnego) jako wyobrażenie lekkiej konstrukcji z cienkich, klejonych listewek z drewna jesionowego łączonych nitami, pokrytej złotą tkaniną.

„Ikar z Powiśla” w herbie musi mieć strój Ikara mitologicznego dla jednoznacznej wymowy herbu.

Barwa złota/żółta – jest odwołaniem do piękna lokalnej przyrody, jej wspaniałości, optymizmu, radości, relaksu, światła i łanów uprawianego w gminie zboża.

Odniesieniem do walorów krajobrazowych jest barwa pola tarczy – błękit – symbolizująca: przestrzeń, swobodę, nieskończoność, piękno, czystość, wodę i powietrze. Jest to także barwa pozytywna, stwórcza i władcza.

Barwa srebrna/biała – jest odniesieniem do symbolu pokory, czystości, uczciwości, lojalności oraz pokoju.


FLAGA GMINY RADGOSZCZ

Flaga jest pochodną barw herbowych.

Flaga prostokątna o proporcjach boków 5:8 przedstawia płat poziomy dzielony na trzy pionowe słupy w szerokości ¼, ½, ¼.

Słupy zewnętrzne są barwy złotej/żółtej, na środkowym szerszym słupie o barwie niebieskiej, zgodnej z kolorem tarczy herbowej umieszczone jest centralnie godło herbu. Barwę białą pomija się dla zapewnienia lepszej widoczności flagi.

Słupy zewnętrzne są barwy złotej/żółtej, na środkowym szerszym słupie o barwie niebieskiej, zgodnej z kolorem tarczy herbowej umieszczone jest centralnie godło herbu. Barwę białą pomija się dla zapewnienia lepszej widoczności flagi.


BANER GMINY RADGOSZCZ

Baner to prostokąt pionowy o boku krótszym A i boku dłuższym 3B. Musi być zachowana proporcja A/B=4/5. Kolorystyka baneru jest pochodną barw herbowych. Górna część banneru, to prostokąt niebieski o proporcjach A/B, na którym znajduje się centralnie rozmieszczone godło herbowe o szerokości 2A/5. Dolna część to trzy pionowe pasy o długości 2B. Skrajne pasy są barwy złotej/żółtej o szerokości A/4, natomiast pas środkowy jest barwy niebieskiej o szerokości A/2.


URZĘDOWA PIECZĘĆ GMINY RADGOSZCZ

Pieczęć urzędowa gminy przedstawia w okrągłym polu pieczęci godło gminy bez tarczy herbowej oraz napis „Gmina Radgoszcz”. W rysunku godła dla pieczęci dokonano korekt w grubości kreski oraz zlikwidowano nadmiar szczegółów. Te zmiany zostały wprowadzone dla poprawienia czytelności rysunku. Użytkowa pieczęć powinna mieć wymiar 35 mm.