W najbliższych dniach na terenach województw małopolskiego i podkarpackiego rozpoczną się ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W Małopolsce akcję przewidziano w dniach 23 września – 1 października, natomiast na Podkarpaciu w dniach 22 września – 1 października.

  1. Prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki.
  2. Przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
  3. Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
  4. W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Inne wpisy