Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radgoszcz, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pełna treść ogłoszenia: pobierz

Inne wpisy