Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że w 2020 r. nie trzeba składać kolejnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone od 1 lipca 2019 r., Wnioskodawcy mają przyznane świadczenie „500+” do 31 maja 2021 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, tj. do dnia do kiedy świadczenie wychowawcze przysługuje.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać drogą elektroniczną dopiero od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną (forma papierowa) – od 1 kwietnia 2021 r. Jednocześnie zaznaczyć należy, że na bieżąco przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na obecny okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2021 r. W/w wniosek można złożyć osobiście w tut. Ośrodku w formie tradycyjnej (papierowej) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem:

• banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących
usługi składania drogą elektroniczną.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank
Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA
oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem
systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING
Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank
SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny),

• portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

• Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Inne wpisy