Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2 wraz ze sprzedażą udziału o wielkości 29/211 w części wspólnej budynku oraz udziałem tej samej wielkości w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 418 położoną w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00077943/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły: sprzedaż lokal 2

Inne wpisy