Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

lokal użytkowy nr 4 wraz z udziałem o wielkości 56/211 w części wspólnej budynku oraz udziałem tej samej wielkości w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 418 położoną w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00077943/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły: sprzedaż lokal 4

Inne wpisy