Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. W grudniu zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Smyków” w ramach Programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Całkowita wartość zadania wyniosła 40 000,00 zł, w tym wartość dotacji to kwota 28 000,00 zł.

Inne wpisy