Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późm. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: Pobierz.

Inne wpisy