Zapraszam na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku o godz. 16:00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104. Zapraszam wszystkich mieszkańców, w tym szczególnie przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych. Spotkanie jest kierowane do wszystkich mieszkańców, ale też ich przedstawicieli, tj. sołtysów i członków Rady Gminy.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy i ewentualnych partnerów. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

 

Zapraszam i liczę na Państwa obecność.

 

 

Wójt Gminy Radgoszcz

                                                                                                            mgr inż. Marek Lupa

Inne wpisy