Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510 - rozstrzygnięcie

Utworzono: piątek, 04, sierpień 2017

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że powyższy przetarg został rozstrzygnięty.

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>