Nowy sprzęt dla OSP Luszowice

 

Gmina Radgoszcz skutecznie starała się o pozyskanie dotacji na zakup 2 kompletów toreb ratowniczych PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera dla OSP Luszowice. Samorząd pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 11 tys. zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Sprzęt już trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.


Konkurs na wsparcie zakupu urządzeń niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach bezpośrednio na miejscu zdarzenia organizowany był pilotażowo na terenie naszego województwa. Złożono ponad 170 wniosków, w tym również z pozytywnym skutkiem z Gminy Radgoszcz. Dodajmy, że 29 listopada 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę dotacji podpisali Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa i Skarbnik Gminy Halina Brożek.