Radosny Dzień Babci i Dziadka w Żdżarach

 

Dzień Babci i Dziadka świętowano również w Żdżarach. W miejscowym budynku Integracji Społeczności Wiejskiej odbyło się uroczyste spotkanie z tej właśnie okazji. Organizatorem wydarzenia byli: sołtys Żdżar – Alicja Madej wraz z Radą Sołecką. Dzieci przygotowały dla swoich babć i dziadków piękną część artystyczną okraszoną wierszykami i piosenkami.