Losowanie numerów - informacja GKW w Radgoszczy

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy: <otwórz>