KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

 

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2018 roku. Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać: KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz..

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.


WÓJT GMINY mgr inż. Marek Lupa

Załączniki:
1. Projekt Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2019: <pobierz>
2. Regulamin konsultacji społecznych: <pobierz>
3. Formularz uwag do programu: <pobierz>