Pierwsze spotkanie Sołeckich Komisji Wyborczych

Wójt Gminy Radgoszcz uprzejmie informuje, że pierwsze spotkanie Sołeckich Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku (tj. w czwartek) w Urzędzie Gminy w Radgoszczy w sali narad (pok. nr 12) według następującego porządku: <otwórz>