Zgłoś chęć usunięcia azbestu

 

Wójt Gminy Radgoszcz informuje mieszkańców o możliwości składania deklaracji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które deklarują chęć usunięcia azbestu, znajdującego się na terenie ich posesji. Deklaracje według załączonego wzoru należy składać w Urzędzie Gminy w Radgoszczy w pokoju nr 11 (sekretariat) w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. Deklaracje, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą sukcesywnie przyjmowane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Ogłoszenie: <otwórz>

Deklaracja: <pobierz>