Odbudowa zbiornika wodnego Poręby – Narożniki

Urząd Gminy w Radgoszczy informuje, że inwestycja pn. „Odbudowa zbiornika wodnego Poręby – Narożniki zlokalizowanego na rzece Dęba w jej km 5+500 – 6+710 w miejscowości Radgoszcz, Gmina Radgoszcz”, która otrzymała pełne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została zakończona.