II przetarg: Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Spokojna na P. Panka w miejscowości Żdżary

Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2017 Wójta Gminy Radgoszcz  z dnia 4 września 2017 r.

    

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: pobierz.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Radgoszczy na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w BiP oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust,1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz  (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od daty wywieszenia wykazu.

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

II przetarg: Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>