Wójt gminy Radgoszcz ogłasza drugie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły przetargu: <pobierz>
Mapa: <pobierz>

Ogłoszenie o sprzedaży ziemi

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży ziemię w ilości 983,4 m3 za cenę minimalną 5.000,00 zł. + VAT. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty wraz z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Jedynym kryterium ofert jest cena. Termin składania ofert do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 12. Rozpatrywane będą jedynie oferty na zakup całości przedmiotu sprzedaży.

Betonowe podkłady kolejowe na sprzedaż

OGŁOSZENIE z dnia 07.03.2017 r.

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe w ilości 3000 szt. – za cenę 3,00zł. + VAT/1 szt.Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty na zakup można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111. Przedmiot ogłoszenia będzie sprzedawany według kolejności wpływu wniosków. Termin składania ofert do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10.

„PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK”

„PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK” - <pobierz>