Przebudowa istniejących wnętrz budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych - II przetarg

Dokumentacja: <pobierz>

Unieważnienie powyższego postępowania o zamówienie publiczne: <pobierz>

Przebudowa istniejących wnętrz budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych

Dokumentacja: <pobierz>

Unieważnienie powyższego postępowania o zamówienie publiczne: <pobierz>

Ogłoszenie - sprzedaż ziemi

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży ziemię w ilości 983,4 m3 za cenę minimalną 5.000,00 zł. + VAT. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty wraz z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Jedynym kryterium ofert jest cena. Termin składania ofert do 5 lipca 2017 r. do godz. 12. Rozpatrywane będą jedynie oferty na zakup całości przedmiotu sprzedaży.

Remont drogi transportu rolnego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza w Radgoszczy - dz. nr ewid. 1679 w km 0+000 - 0+510

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>