Wspieraj Seniora – program pomocy

Gmina Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia. Odbiorcami programu są osoby w wieku 70 lat i więcej, samotne, które w swoim otoczeniu nie mają najbliższej rodziny, która zapewniłaby artykuły podstawowej potrzeby. Realizacja usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie odbywać się pięć dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia,…

Czytaj więcej