Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: pobierz.

Inne wpisy