Od 2022 r. świadczenia (tzw. 500+) w ramach programu „Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ i RKO (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

  •   dowodzie osobistym,
  •   numerze PESEL dziecka,
  •   numerze telefonu komórkowego,
  •   adresie mailowym,
  •   numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.

 Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo:

  •   na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
  •   w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  •   podczas e-wizyty w ZUS,
  •   w placówce ZUS,
  •   w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

Inne wpisy