Sekretarz gminy Marek Kopia przywiózł świetne wiadomości dla strażaków z OSP KSRG Luszowice. Mianowicie, Zarząd Województwa Małopolskiego przychylił się do wniosku złożonego przez Wójta Gminy Radgoszcz i przyznał 780 tys. zł dofinansowania (65% kosztów kwalifikowalnych) na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Składamy serdeczne podziękowanie dla wicemarszałka województwa małopolskiego Józefa Gawrona za wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie dla jednostki z Luszowic. Celem projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” jest wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Inne wpisy