Inicjatywa – Automatyzacja pracy Urzędów

Nawiązując do  UCHWAŁY NR 28 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej Programu otwierania danych na lata 2021–2027 oraz odnosząc się do strategicznego dokumentu Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zakłada dostarczenie wysokiej jakości e-usług społeczeństwu oraz tworzenie spójnego systemu informacyjnego państwa – pragniemy zwrócić uwagę Decydentów – na temat  możliwości wprowadzenia Robotic Process Automation (RPA) w samorządach. Pełna treść petycji: pobierz.

Czytaj więcej

Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś – konkurs

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma…

Czytaj więcej

Stulatek z Luszowic

29 września  świętowaliśmy setne urodziny Antoniego Wąchały z Luszowic! Najstarszy mieszkaniec naszej gminy w imieniu całej naszej lokalnej społeczności otrzymał życzenia i kwiaty od wójta Marka Lupy, kierownika USC Bernadety Dykas oraz kierownika GOPS Anny Kalety. Wójt Marek Lupa przekazał dostojnemu Jubilatowi listy gratulacyjne od premiera Mateusza Morawieckiego, a także od wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Z kolei przedstawicielka KRUS-u wręczyła Panu Antoniemu list gratulacyjny…

Czytaj więcej

Niezwykłe makiety Władysława Batora

W Wiejskim Domu Kultury w Narożnikach zostały wyeksponowane unikatowe makiety autorstwa Władysława Batora. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Radgoszczy własnoręcznie odtworzył dom, w którym wychowali się jego rodzice, dom rodzinny, schronisko górskie, a także domek dla ptaków. Szczególnie imponująca jest makieta domu rodziców Władysława Batora. Autor zadbał o każdy detal, włącznie z wnętrzami nieistniejącego już budynku. Makieta jest cenną lekcją historii. Młodsze pokolenia mogą…

Czytaj więcej