Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach 17-21.05.2021 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENEGADE 18 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i  ludności cywilnej.

W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja w godz. od 8 do 11 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Inne wpisy