Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach od 17 do 26 maja 2023 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie Sił Zbrojnych o zasięgu ogólnokrajowym, pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-23. Jednym z planowanych elementów przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w ramach ćwiczenia, w dniach 18-19 maja, na trasie przelotu statku powietrznego, możliwe jest użycie systemu ostrzegania i alarmowania, w celu emisji sygnałów alarmowych dla ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Inne wpisy