Ruszyła rekrutacja do projektu Edumocni z Power-em. Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo z terenu województwa małopolskiego – powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Organizatorzy zapewniają m.in.: pomoc doradcy zawodowego, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże czy bony na zasiedlenie.

Inne wpisy