Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Dąbrowskiego przeprowadzana będzie w okresie od 19 lutego do 11 marca 2024 r, w  Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1. Mężczyznom z terenu gminy Radgoszcz podlegającym zgłoszeniu wyznaczono termin w dniach od 5 do 7 marca, natomiast kobietom dzień 8 marca. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym niezwłocznie Urząd Gminy (najpóźniej  do dnia, w którym jest obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej), osobie tej może zostać wyznaczony inny termin, jednak wyłącznie w okresie wyznaczonym do przeprowadzenia kwalifikacji w powiecie dąbrowskim. W takim przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający niemożność realizacji obowiązku w terminie wyznaczonym.

Kategorie osób zobowiązanych do zgłoszenia się wymienione są w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia  2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na terenie województwa małopolskiego.  Obwieszczenie zawiera także informacje na temat dokumentów, jakie osoba zgłaszająca się ma obowiązek dostarczyć oraz sankcje karne przewidziane prawem za niedopełnienie czynności. Dokument ten zamieszczony jest na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Inne wpisy