Starosta Dąbrowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły: pobierz.

Inne wpisy