Końcówka roku to zawsze czas na podsumowania. Analizy swojej działalności dokonali również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy, którzy przez kolejny rok – oprócz działalności ratowniczej – realizowali również szereg działań w ramach zadania „Rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy” finansowanego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Trzeba przyznać, że dla druhów był to wyjątkowo intensywny czas. Odnotowano 12 wyjazdów do pożarów, 35 wypadków i miejscowych zagrożeń oraz 5 do alarmów fałszywych. Ponadto radgoskich strażaków-ochotników wzywano również w zastępstwie bądź jako wsparcie zespołów ratownictwa medycznego.

W OSP w Radgoszczy dużą wagę przywiązuje do kwestii rozwoju tak zwanych „ludzkich zasobów ratowniczych”. Rozpoczęte w 2020 roku szkolenie podstawowe (obejmujące takie obszary jak: wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia czynności ratowniczych, sprawne i bezpieczne wykonanie czynności ratowniczych, prowadzenie łączności w sieciach radiowych oraz kierowanie ruchem drogowym podczas działań ratowniczych) w bieżącym roku ukończyło zdanym egzaminem 6 osób. Pod koniec 2021 roku szkolić zaczęła się kolejna grupa strażaków. W aktualnym roku sprawozdawczym na szkolenie dowódców OSP wysłanych zostało 8 druhów z OSP Radgoszcz, wszyscy z nich uzyskali kwalifikacje do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Jednostce przybyło ponadto 2 nowych kierowców kategorii C, dzięki czemu wyraźnie zwiększyły się szanse na możliwość wyjazdu do akcji dużego wozu bojowego. Dwie osoby ukończyły studia podyplomowe, podnosząc kwalifikacje w zakresie zarządzania jednostką ochrony przeciwpożarowej.
Mówi się, że praktyka czyni mistrza – z tego właśnie powodu druhowie co najmniej raz w miesiącu spotykali się na wewnętrznych ćwiczeniach z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa medycznego, działań powodziowych, poszukiwawczych oraz nawodnych z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego. Dodatkowo jednostka przeprowadziła wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej manewry międzyjednostkowe w których uczestniczyły jednostki OSP włączone do KSRG z terenu powiatu dąbrowskiego, JRG PSP w Dąbrowie, a także Kompania gaśnicza.
Rok 2021 to czas prężnych działań w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Celem tego typu przedsięwzięć było zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie i bezpieczeństwo publiczne. W ciągu ostatniego roku przeprowadzono liczne zbiórki i szkolenia (w tym on-line) dla radgoskiej „młodzieżówki”. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mogli ponadto wziąć udział w zorganizowanym przez OSP Radgoszcz obozie szkoleniowym w Zakopanem, w czasie którego ćwiczyli umiejętność pracy w zespole, musztrę oraz dyscyplinę. Radgoska młodzież mogła również wymieniać doświadczenia z rówieśnikami podczas spotkania MDP powiatu dąbrowskiego, w ramach którego szkolili się w sali OGNIK PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, a w listopadzie reprezentanci MDP Radgoszcz stanęli w szranki z przedstawicielami innych miejscowości w czasie Spartakiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Dąbrowskiego organizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radgoszczy.
W ramach upowszechniania swoich działań radgoscy druhowie podejmowali szereg akcji o charakterze promocyjnym, których celem w dużej mierze było pozyskanie nowych członków. Prężnie działa strona www oraz fanpage na Facebooku, gdzie, oprócz dzielenia się relacjami z akcji ratowniczo-gaśniczych oraz pozostałych przedsięwzięć, zamieszczono najnowszy spot promocyjny OSP. W roku 2020 przygotowano grafikę promującą OSP, która aktualnie jest wykorzystywana podczas uroczystości, wydarzeń i inicjatyw prowadzonych przez OSP. Ponadto we wrześniu zorganizowano piknik strażacki, podczas którego społeczność Radgoszczy mogła obejrzeć pokaz sprzętu oraz umiejętności strażaków czy wziąć udział w rodzinnych zawodach. Starania druhów widoczne są gołym okiem: jeszcze w czasie trwania pikniku, szeregi radgoskiej OSP zasiliły się o dwóch nowych członków.
Druhowie radgoskiej OSP chętnie podejmowali się inicjatyw o charakterze społecznym. Zorganizowali między innymi akcję krwiodawstwa, w czasie której udało się pozyskać ponad 20 litrów cennej krwi czy dokonali dekoracji kościoła parafialnego choinkami. Ochoczo również włączali się również w asystę w czasie uroczystości kościelnych. Nie bez znaczenia była dla nich kwestia przeciwdziałania Covid-19 – podjęli się zadania dezynfekcji przystanków.
Radgoscy strażacy nie próżnują i już zaplanowali działania na kolejne lata. W przyszłym roku mają zamiar wyszkolić nowych sterników motorowodnych oraz pilarzy oraz kierowców konserwatorów. Kolejny rok niesie ze sobą plany modernizacji, a nawet wymiany sprzętu ratowniczego. Częściowo zadanie to udało się zrealizować jeszcze rok temu, jednak teraz druhowie liczą na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie z Radgoszczy, pokładając duże nadzieje w młodym pokoleniu, nadal ma zamiar prowadzić szeroką działalność edukacyjno-wychowawczą oraz promocyjną wśród młodzieży, dlatego liczą, że w kolejnym roku uda się pozyskać m.in. mobilną ściankę wspinaczkową pozwalającą na praktyczne prowadzenie zajęć z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz rozwijanie kultury fizycznej najmłodszych.

Inne wpisy