Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2”.

Zarządzenie: pobierz.

Oferta realizacji konkursu: pobierz.

Regulamin: pobierz.

Sprawozdanie: pobierz.

Umowa: pobierz.

Inne wpisy