Ze statystyk KRUS wynika, że zimą zwiększa się liczba upadków rolników na terenie gospodarstw rolnych. Spowodowane jest to m.in. mniejszą ilością światła dziennego w ciągu doby, występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C. Nawierzchnie obejść są śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po zmierzchu na obszarach nieoświetlonych w niewłaściwym obuwiu.

W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, otarcia, rozcięcia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy i obrażenia wielonarządowe. Skutkiem tych zdarzeń często jest długotrwała niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a czasem nawet śmierć rolnika. Z wieloletniego doświadczenia  KRUS wynika, że większości z nieszczęśliwych zdarzeń można w prosty sposób uniknąć. Wystarczy, by rolnik podjął odpowiednie działania prewencyjne eliminując zagrożenia wypadkowe:

 • zadbanie o stan ciągów komunikacyjnych w obejściu, m.in. o ich czystość, odśnieżanie i usuwanie z nich zbędnych przedmiotów,
 • likwidowanie na bieżąco śliskości nawierzchni ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą oblodzonej warstwy;
 • niwelowanie nierówności na powierzchni podwórzy, które pod śniegiem mogą być niewidoczne, a powodują potknięcia i upadki;
 • sprawdzanie po nocnych przymrozkach stanu schodów do domu i budynków inwentarskich, a także drabin i podestów, gdyż mogą być oblodzone;
 • zadbanie o właściwe odprowadzenie wód opadowych i odpowiednie oświetlenie podwórzy;
 • używanie obuwia dostosowanego do panujących warunków atmosferycznych
  i planowanej pracy; ważne, aby było usztywnione w kostce i dobrze przylegało do stopy, posiadało antypoślizgową, protektorowaną podeszwę i wzmocnione noski;
 • poruszanie się poza terenem zabudowanym lewą stroną drogi, tak by widzieć nadjeżdżający pojazd;
 • noszenie odblasków przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ważne by były one umieszczone na wysokości świateł mijania, tak by były widoczne dla innych uczestników ruchu;
 • dostosowanie prędkości pojazdu do warunków na drodze.

 

Opracował: Łukasz Pajdo Gł. Specjalista

PT KRUS Dąbrowa Tarnowska

Inne wpisy