Radni Rady Gminy w Radgoszczy jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu imienia księdza prałata Stanisława Gawędy budynkom kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Radgoszczy. – Jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów kraju jest wizytówką naszej gminy, a zarazem godnym miejscem do uhonorowania Honorowego Obywatela Gminy Radgoszcz. To najlepsze miejsce, by uczcić patriotyzm, olbrzymie zasługi i zaangażowanie księdza prałata Stanisława Gawędy w życie lokalnej społeczności – powiedział Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Warto podkreślić, że to właśnie w tym obiekcie ks. prałat Stanisław Gawęda otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Radgoszcz podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Kapłan był częstym gościem podopiecznych żłobka i przedszkola, a edukacja młodych pokoleń i krzewienie wartości moralnych stanowiły istotną rolę w życiu ks. prałata Stanisława Gawędy.

Inne wpisy