Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) będą przyjmowane:

  • w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, w dniach od 1 do 30 kwietnia 2021 r. (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 14:00,
  • w Szkole Podstawowej w Luszowicach w dniach od 7 do 9 kwietnia 2021 r. (tj. od środy do piątku) w godz. 8:00 – 14:00.

Podczas składania wniosków pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu dystansu, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Jednocześnie informujemy, że powyższe wnioski można złożyć w formie elektronicznej, do której zachęcamy.

Inne wpisy